Waddenfonds investeert in Waddenacademie

De Waddenacademie ontvangt opnieuw subsidie van het Waddenfonds. De nu verleende subsidie loopt tot eind 2015. Hiervoor is een bedrag van 1,6 miljoen Euro beschikbaar. Eind 2015 wordt beslist over de vervolgsubsidie.

De afgelopen jaren heeft de Waddenacademie zijn sporen verdiend in het waddengebied. Met deze nieuwe subsidie kan het werk worden gecontinueerd. Doel hierbij is meer focussen op de doelstellingen van het Waddenfonds. Hieraan kunnen met de nieuwe subsidie concrete bijdragen worden geleverd. Zo wordt een monitor ontwikkeld en een 0-meting uitgevoerd. Hiermee kan beter worden gevolgd hoe het gebied zich ontwikkelt als gevolg van de investeringen van het Waddenfonds. Het werk van de Waddenacademie sluit zo meer aan bij de agenda van het Waddenfonds.

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds Tineke Schokker: “Het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied is een van de hoofddoelen van het Waddenfonds. De Waddenacademie kan met deze subsidie een concrete bijdrage leveren aan deze duurzame kennishuishouding. Goed dat het Waddenfonds hierin investeert.”

Bijlage: Omschrijving gesubsidieerde producten Waddenacademie (pdf 56 kB).