Waddenfonds magazine

In juni 2009 verscheen het Waddenfonds Magazine, een uitgave van het Ministerie van VROM. In dit magazine wordt een overzicht gegeven van alle projecten die in de 1e tender 2007-2008 en de 2e tender 2008-2009 financiering verkregen vanuit het Waddenfonds.

Daarnaast zijn enkele interviews opgenomen, waaronder op pagina 22 een interview met de voorzitter van de Waddenacademie (Pavel Kabat).

Download het Waddenfonds magazine (pdf 4,1 Mb)