Waddeninformatiesysteem online

Op 8 december lanceerden de Waddenacademie, Tresoar en InterWad de nieuwe website www.wadwijzer.nl.

Syds Wiersma draagt het project waddenarchieven over aan Bert Looper, directeur van Tresoar tijdens het zevende symposium van de Waddenacademie. Foto: Zwanette Jager

In een intensieve samenwerking hebben de drie instellingen anderhalf jaar lang gewerkt aan de ontsluiting van tientallen archieven met belangrijke informatie over het Waddengebied. Resultaat is een rijke database waarin verrassende, vaak verscholen en onbekende informatie over het Waddengebied te vinden is.

De website levert de onderzoeker een schat aan informatie, maar ook voor algemeen geïnteresseerden, beleidsmakers, e.a. is de site bijzonder waardevol. Tresoar zal het project de komende jaren verder ontwikkelen in nauwe samenwerking met een klankbordgroep van deskundigen en onderzoekers.

Het project levert bouwstenen voor de vorming van een unieke kennisinfrastructuur die ondersteunend is aan de ambities van de University Campus Fryslân, de netwerkuniversiteit die zich de komende jaren in Fryslân gaat ontwikkelen. In de nabije toekomst zal ook informatie uit bibliotheken en musea en uit buitenlandse archieven aan het systeem worden toegevoegd. 

Meer informatie: www.wadwijzer.nl.