Waddenvisie schiet wat natuur betreft tekort

Twintigduizend Oerol-kaartjes verkocht in één uur. Negen miljoen euro voor innovatie bij bedrijven in het waddengebied. De waddenregio bruist van de activiteiten. Vaak is Staatsbosbeheer als beheerder van grote delen van het gebied daarin partner, met mooie resultaten en soms lastige vragen.

Hoog water op de Fugelpolle bij Ameland, mei 2013. Foto: Allix Brenninkmeijer.

Half mei zagen we tientallen nesten van sterns en plevieren in zee verdwijnen. Kan een schelpdierenbank op de Amelander kwelder helpen om de grote stern te behouden? Hoe betalen we een nieuw uitzichtpunt middenin de Waddenzee bij Holwerd? Zodat toeristen het getij, de motor achter de rijkdom van het Unesco-werelderfgoed Waddenzee, directer kunnen ervaren. Een unieke natuurbeleving, dé reden om steeds weer terug te komen.

Sinds 7 mei vragen de drie waddenprovincies reacties op het voorontwerp van hun visie op het waddengebied Wadden van allure!. Helpt deze visie de vogelrijkdom? Komt er een kwaliteitsimpuls voor de regio zodat duurzaam ondernemen en versterking van het unieke landschap van zee, kwelders, polders en duinen hand in hand gaan? En worden natuurorganisaties betrokken bij het beheer van de Waddenzee? Een voorzichtig ja.

Lees het volledige artikel Lees het volledige artikel:  Waddenvisie schiet wat natuur betreft tekort. op de website van het Friesch Dagblad.

Meer informatie over de Consultatieronde Waddenvisie op waddenzee,nl.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.