Waddenzee middelpunt Europees onderzoek

De Nederlandse Waddenzee is de komende week het middelpunt van Europese onderzoekers op het gebied van ecosystemen. Zo'n 100 internationale wetenschappers delen hun kennis over het modelleren van ecosystemen met behulp van remote sensing technieken.

Droogvallend wad tussen Holwerd en Ameland. Foto: TS

Ecopotential heet het Europese Horizon 2020 onderzoeksprogramma dat de bijeenkomst organiseert. Het richt zich op internationaal erkende en beschermde natuurgebieden. In Nederland is dit bijvoorbeeld de Waddenzee. Andere bekende gebieden zijn de Camargue (Frankrijk), Sierra Nevada (Spanje) en Gran Paradiso National Park (Italy). In totaal gaat het om twintig gebieden.

Onderzoek met behulp van remote sensing
Ecopotential doet het onderzoek naar de ecosystemen vooral met behulp van remote-sensing technieken maar ook via veldonderzoek en data analyse. Onderzoekers modelleren de gegevens om voorspellingen te kunnen doen. Het totale pakket aan gegevens wordt gebruikt om de lange termijn grootschalige milieu- en ecologische uitdagingen in de beschermde gebieden duidelijk te maken.

Het onderzoek in de kustlagune van de Waddenzee wordt getrokken door Deltares en NIOZ Het onderzoeken en modelleren van de waterkwaliteit en effecten als algenbloei en schelpdierengroei was al langer het domein van deze organisaties. Door het toevoegen van remote sensing data vanuit het  Ecopotential programma is het mogelijk om de verscheidenheid van unieke habitats van de Waddenzee beter te volgen en onderzoeken. In het Ecopotential Waddenzee project wordt  satelietdata gebruikt om bijvoorbeeld de fourageergebieden van vogels in kaart te brengen of om de migratie van jonge vissen te volgen.

Nederlandse Waddenzeebeheerders, beleidmakers en andere belanghebbenden kunnen met deze kennis het gebied nog effectiever beschermen.

Kennis delen op open platforms
Overigens worden alle modelresultaten, data en kennis uit het Ecopotential project gedeeld op open platforms. Ze dragen bij aan de Global Earth Observation System of Systems (GEOSS)en zijn op die manier beschikbaar voor alle onderzoekers wereldwijd. De informatie is ook beschikbaar voor andere belanghebbenden.

Lees het volledige bericht op de website van Deltares.

Bij de jaarlijkse General Assemblee van het Horizon 2020 project Ecopotential hield Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water bij de Waddenacademie, een lezing over klimaatverandering en de mogelijke gevolgen voor de Waddeneilanden (pdf 5 Mb).

Symposium Waddenacademie
Aansluitend aan de Ecopotentials workshop, op  30 juni en 1 juli 2016, organiseert de Waddenacademie in samenwerking met het NIOZ Wadden Sea Research Centre, de Waddenvereniging, de provincie Groningen en de Commissie voor de milieueffectrapportage op Texel een internationaal wetenschappelijk symposium over cumulatieve effecten in Mariene ecosystemen.