Waddenzee zwakke schakel in internationale route van trekvogels

De Waddenzee blijkt een belangrijke zwakke schakel te zijn in de Oost-Atlantische route van trekvogels. Deze route loopt van het Arctische gebied, langs de kust tot aan Zuid-Afrika. Hoe meer een trekvogel afhankelijk is van de Waddenzee, hoe slechter het met de vogel gaat. Vooral vogels die in de Waddenzee broeden, zijn erg kwetsbaar. Niet met alle wadvogels gaat het slecht, onder meer een aantal visetende vogels laat juist een stijgende trend zien.

Dit blijkt uit onderzoek naar de aantallen trekvogels langs de Oost-Atlantische vliegroute in 2014. Het is voor het eerst dat vogels zo grootschalig tegelijkertijd langs de gehele Flyway zijn geteld. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), als onderdeel van het Wadden Sea Flyway Initiative (WSFI). Dit WSFI is een samenwerkingsverband waarbij veel partijen betrokken zijn uit de drie Waddenzeelanden en verder langs de Flyway.

Lees het volledige bericht op de website van Programma naar een Rijke Waddenzee. Hier is ook het rapport met de onderzoeksresultaten te downloaden.