Waddenzeehavendebat op 13 juni

Op 13 juni 2012 vindt er in Leeuwarden een debat plaats over de Waddenzeehavens.

Haven Harlingen in 2011. Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Onder leiding van Tineke Netelenbos spraken de Waddenzeehavens een gezamenlijke koers af:
1.Voor de toekomst van de Waddenzeehavens is specialiseren en investeren in duurzame ontwikkelingen de aangewezen weg
2.De ligging aan de Waddenzee als kans zien, in plaats van natuur als bedreiging à samenwerken met natuurbescherming

De komende jaren willen de havens deze lijn doorzetten, te beginnen met het aanbieden van projecten voor een programma Waddenzeehavens (Waddenfonds) en een meerjarig programma met het consortium ‘Building with nature’ zie www.ecoshape.nl.

Bij het debat worden de voorstellen voor de programma’s  besproken en is er volop ruimte voor suggesties. 

Datum: 13 juni 2012
Locatie: Post Plaza, Tweebaksmarkt 25 te Leeuwarden
Tijdstip: 13:30-16:30

Meer informatie over het programma en aamelden in de Kalender