Wadonderzoeker laat te weinig van zich horen

De afgelopen 2,5 jaar zijn er 378 wetenschappelijke publicaties over de Waddenzee verschenen, waarvan 112 door Nederlandse wetenschappers. Niet bepaald weinig, zou je zeggen. Maar hoeveel hebt u van die publicaties vernomen?

Foto: Tjisse van der Heide

Deze vraag stelt Tjisse van der Heide in een artikel in het Friesch Dagblad. Het artikel is verschenen in de serie opinieartikelen  die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen.

Lees het volledige artikel.

Tjisse van der Heide is vanuit de Rijksuniversiteit Groningen projectleider Waddensleutels. Hij won dit jaar de Heineken Young Scientists Award voor de Milieuwetenschappen voor zijn onderzoek naar de rol van zeegrassen en andere vergelijkbare biobouwers in het mariene inter-getijdengebied

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.