Wadvissen met de regels van anderen

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jan Rotgans.

Jan Rotgans op het Wad (Arthur Wigbout, http://www.janrotgans.com/)

Het Wadvissersgilde combineert wadexcursies met kleinschalige visserij, om de beleving van het wad zo compleet mogelijk te maken. De vissers dragen wel de lasten van hun status, maar hebben niet de lusten. Het is tijd om een uitzondering te maken, betoogt Jan Rotgans, schipper van de WR 130, MS Johanna II. 

Lees het volledige artikel.

Bekijk ook het overzcht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.