WaLTER update februari 2014

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het Waddengebied uitvoert.

WaLTER update cover

Het project wordt gefinancierd door het Waddenfonds met aanvullende bijdragen vanuit de provincies Noord-Holland en Fryslân.

In de WaLTER update van februari 2014  is er o.a. aandacht voor:

- De plannen voor 2014 die vooor een groot deel in het teken staan van afronding en oplevering van producten, publicaties en de lancering van het wadden dataportaal;
- ‘Wadden Monitoring in the spotlight’.  Een rijk geïllustreerde publicatie dat in een aantal kaarten de kracht van monitoring in het trilaterale waddengebied laat zien op het gebied van ecologische- en socio-economische data;
- Een verslag van de bijeenkomst LTER Europe

De WaLTER Update februari 2014 is te bekijken via de WaLTER website. Hier zijn ook de eerdere updates te bekijken.