WaLTER Update juni 2013

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het Waddengebied uitvoert.

Het project wordt gefinancierd door het Waddenfonds met aanvullende bijdragen vanuit de provincies Noord-Holland en Fryslân.

In de WaLTER update van juni 2013 o.a. aandacht voor:

  • Basis voor blauwdruk gelegd
    Afgelopen half jaar zijn monitoringsenquêtes uitgevoerd, de uitkomsten vormen de basis voor de op te stellen monitoringsplannen van WaLTER. Rapportages met de resultaten uit de monitoringsenquêtes zijn terug te vinden op de WaLTER site.
  • Voortgang WaLTER Data- en Informatieportaal.

De WaLTER Update juni 2013 is te bekijken via de WaLTER website. Hier zijn ook de eerdere updates te bekijken.