WaLTER Update maart 2013

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties die meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoeren.

WaLTER

Het project wordt gefinancierd door het Waddenfonds met aanvullende bijdragen vanuit de provincies Noord-Holland en Fryslân. WaLTER is gestart met maandelijkse updates in de vorm van een e-nieuwsbrief waarin de vorderingen van het WaLTERproject worden gemeld.

In de WaLTER Update maart 2013 wordt onder andere aandacht besteed aan:

Trilaterale monitoring TMAP; met partner CWSS is gesproken over de mogelijke, toekomstige aanpassing van het TMAP op basis van door WaLTER en Deltaprogramma Wadden gegenereerde voorstellen. Het is daarbij essentieel dat niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en Denemarken draagvlak wordt gecreëerd voor WaLTER producten.

Een door de Europese Unie georganiseerd symposium in Brussel waar Katja Philippart namens WaLTER een lezing gaf over de mogelijkheden van een trilaterale aanpak om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de aanwijzing van de Waddenzee als Werelderfgoed.een bijeenkomst in Brussel,

Nieuws vanuit Werkpakket4 waar gewerkt wordt aan het geven van een overzicht van alle monitoringsdata van het waddengebied en de ontsluiting van die data via het WaLTER data-portaal.

De WaLTER Update maart 2013 is te bekijken via de WaLTER website. Hier zijn ook de updates van januari en februari 2013 te bekijken.