WaLTER Update mei 2013

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties die meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoeren.

Cover

Het project wordt gefinancierd door het Waddenfonds met aanvullende bijdragen vanuit de provincies Noord-Holland en Fryslân. WaLTER brengt maandelijkse updates in de vorm van een e-nieuwsbrief uit waarin de vorderingen van het WaLTERproject worden gemeld.

In de WaLTER Update mei 2013 wordt onder andere aandacht besteed aan:

  • Een geïntegreerd monitoringplan voor abiotische, biotische en socio-economische parameters.
  • Een online panel voor ondernemers en inwoners ter versterking van de monitoring van het Waddengebied.
  • Een kosteneffectief plan voor bemonstering

De WaLTER Update mei 2013 is te bekijken via de WaLTER website. Hier zijn ook de eerdere updates te bekijken.