WaLTER update mei 2015

WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research’ is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoert. Doel van het project is het ontwikkelen van een blauwdruk voor basismonitoring ten behoeve van belangrijke thema’s in het waddengebied en een dataportaal voor waddendata.

WaLTER wordt gefinancierd door het Waddenfonds met aanvullende bijdragen van de provincies Noord-Holland en Fryslân en loopt tot medio 2015.

In de WaLTER update van mei 2015 is er o.a. aandacht voor:
Het WaLTER symposium Weerbare Wadden op 21 mei in de Harmonie in Leeuwarden.
Een mijlpaal tijdens het symposium was de ondertekening van de intentieverklaring voor een betere monitoring en beheer van de Waddenzee waarmee het symposium werd afgesloten. De deelnemende partijen zijn: Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische Zaken, de Coalitie Wadden Natuurlijk, de drie waddenprovincies, NAM en Groningen Seaports. De samenwerking tussen de partijen is uniek in Nederland. Naast genoemde beheerders en bedrijven wordt nauw samengewerkt met de Waddenacademie.

Nominatie Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving
De Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving is een door de Provincie Fryslân ingestelde prijs die eens in de twee jaar wordt uitgereikt. In 2015 gebeurt dat voor de achtste keer. De jury heeft dit jaar uit de 53 inzendingen acht ontwerpen genomineerd. Eén daarvan is walterwaddenmonitor.org.  De jury beoordeelt de nominaties op toegevoegde waarde en relevantie voor de gebruikers en de maatschappij. De prijswinnaar zal op 5 juni bekend worden gemaakt door de gedeputeerde voor Cultuur om 16.00 uur in het provinciehuis van de Provincie Fryslân. De prijsuitreiking wordt bijgewoond door BW H  ontwerpers, Ingrid de Raad en Katja Philippart.

Bekijk de complete Walter update van mei 2015