Website project 'Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee' online

De website van het project 'Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee' is online. Dit project wordt gefinancierd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincies Groningen en Fryslan en gefaciliteerd door/uitgevoerd vanuit het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderzoeksgebied website buitendijks erfgoed. Bron: http://www.erfgoedwadden.nl

Het project heeft als doel, het in de Friese en Groningse Waddenzee (inclusief vm. Zuiderzee en Eems/Dollard regio) aanwezige cultuurhistorische erfgoed (nauwkeuriger) in kaart te brengen en een selectie van de bekende of verkregen locaties in het veld te controleren. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met lokale gebruikers en belanghebbenden (sportduikers, wadlopers, vissers, lokale musea, amateurarcheologen etc.). Op de website wordt door middel van een blog verslag gedaan van de werkzaamheden. 

U kunt de site bekijken op: www.erfgoedwadden.nl.