Wees voorzichtig met die grote zandbak

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Lies Leewis, die op 30 november 2017 promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werkzaam is als ecoloog en projectleider bij Eurofins AquaSense.

Luchtfoto recreatie op het strand van Ameland. Foto: Beeldbank RWS.

In promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gefinancierd door Rijkswaterstaat, is onderzocht op welke manier menselijke activiteiten het strandecosysteem beïnvloeden. Uit het onderzoek blijkt dat bodemdieren en planten op stranden negatief worden beïnvloed door de directe gevolgen van zandsuppleties en mechanisch strandreinigen. Bij een strandsuppletie is de laag zand zo dik dat de dieren die eronder terechtkomen, doodgaan. Het herstel na een strandsuppletie tot hun ‘normale’ aantallen vond plaats binnen een jaar voor drie van de vier onderzochte bodemdieren. Eén soort echter, de gemshoornworm, was na de suppleties oververtegenwoordigd met hogere aantallen dan normaal waarmee het herstel dus nog niet daar was.

Bij mechanisch strandreinigen rijden er zware machines over het strand en wordt het zand omgewoeld. Mechanisch gereinigde stranden hadden significant lagere aantallen strandvlooien vergeleken met niet gereinigde stranden. Op een strand waar het hele strand tweemaal daags mechanisch werd gereinigd, waren strandvlooien zelfs totaal afwezig.

Lees het volledige artikel dat op 23 december 2017 verschenen is in het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.