Werelderfgoedstatus lijdt onder versnippering

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Sjon de Haan, coördinator Waddenzee werelderfgoed namens alle Waddengemeenten, de drie Waddenprovincies en het ministerie van Economische Zaken.

wadlopers. Foto: Waddenacademie.

Zowel natuur als samenleving en toerisme moeten beter worden van de werelderfgoedstatus van de Waddenzee. Dat is sneller opgeschreven dan uitgevoerd.

Waddenzee Werelderfgoed, alleen in Nederland al: zeventien gemeenten, drie provincies, acht natuurorganisaties, twee ministeries, twaalf VVV's, drie provinciale marketingorganisaties, veel projecten en nog veel meer, veelal kleinschalige, ondernemers. Deze partijen zijn met z'n allen verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vermarkten van één uniek product.
De Waddenzee is sinds 2009 werelderfgoed, van Texel tot inmiddels Esbjerg is het één ongeschonden gebied, belangrijk op grond van geologie, ecologie en biodiversiteit. De goede bescherming door de drie landen, nu en in de toekomst, was belangrijk voor Unesco bij de toewijzing van het predicaat. Ze gaven wel een opdracht mee: maak duidelijk hoe we ervoor zorgen dat het toerisme en natuur en landschap in balans blijven.

Als antwoord daarop hebben betrokken partijen samen een strategie voor duurzaam toerisme ontwikkeld. Duurzaam toerisme in het waddengebied betekent dat bewoners en gebruikers trots zijn op de werelderfgoedstatus, dit uitdragen en de verantwoordelijkheid voor het behoud nemen. Het betekent ook dat we één gezamenlijke boodschap hebben en het werelderfgoed als één merk voor kwaliteitstoerisme in de markt zetten. Uiteindelijk moeten zowel natuur als samenleving er beter van worden.

Maar het is sneller opgeschreven dan uitgevoerd. Versnippering, gebrek aan regie en relatieve onbekendheid vormen stevige uitdagingen. Om met de laatste te beginnen: de bewoners en ondernemers in het gebied zijn zich er nog onvoldoende bewust van dat het wad überhaupt werelderfgoed is, laat staan waarom. Ook op het internet is de vindbaarheid slecht; gemeenten en provincies geven weinig aandacht aan het werelderfgoed. Zelfs op de site van een natuurorganisatie in het waddengebied was werelderfgoed niet te vinden. Als je niet weet wat je hebt, kun je het ook niet uitdragen.

Lees het volledige artikel Werelderfgoedstatus lijdt onder versnippering op de website van het Friesch Dagblad. Hier vindt u ook de mogelijkheid om te reageren op het artikel.