Werven en verbinden - Krimp en erfgoed in Europa

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft onderzoek laten doen naar situaties in andere Europese landen die met krimp te maken hebben: in Duitsland, Frankrijk en Engeland.

Cover

Dit onderzoek vond plaats op titel van de Visie Erfgoed en Ruimte, onder auspiciën van het Netwerk Erfgoed en Ruimte. Uit gesprekken, praktijkbezoeken en studie van aanwezige documenten en beleidsstukken is duidelijk geworden dat er verschillen, maar ook overeenkomsten zijn in de wijzen waarop de relatie wordt gelegd tussen erfgoed en demografische of economische krimp. Daarmee vormen de beschreven projecten en de strategieën waarin ze zijn ingebed, interessante en inspirerende voorbeelden voor een gesprek over de aanpak in Nederland.

Auteur(s):
Annemarie de Graaf, Gert-Jan Hospers, Mélanie Péro, Hans Renes, Eva Stegmeijer, Frank Strolenberg

Het rapport is te downloaden via de kennisbank herbestemming.