Wetenschappers en bewoners op zoek naar geschiedenis landschap en bewoners

Samen met wetenschappers van Verdronken Geschiedenis organiseert Erfgoedpartners in samenwerking met Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen en Staatsbosbeheer de komende maanden een reeks bijzondere onderzoekstochten op verschillende locaties in de provincie Groningen. Bewoners van Noord-Groningen gaan hierbij op zoek naar de geschiedenis van het landschap en zijn eerste bewoners. De eerste zoektocht is op 19 april naar het verdwenen eiland Heffezand.

Luchtfoto van het gebied tussen de oostpunt van Schiermonnikoog en Simonszand. Foto: Beeldbank RWS, Joop van Houdt.

Er is nog veel onbekend over de ontwikkeling van het Groninger waddengebied. Aan de hand van verschillende thema’s gaan wetenschappers, met hulp van bewoners, grondboringen doen. Dit is redelijk zwaar werk, maar de bodem kan veel nieuwe kennis opleveren over gebeurtenissen in het verleden. Als er schelpen of ander organische materialen worden aangetroffen, worden deze gedateerd door het isotopen-instituut.

Er worden 12 tochten georganiseerd, vier op het wad, vier op de kwelder en vier binnendijks. Deze onderzoekstochten zijn bedoeld voor alle geïnteresseerde bewoners van het Hoogeland. Aan de tochten kunnen maximaal 35 mensen deelnemen. De resultaten zullen steeds op de website van Erfgoedpartners (www.erfgoedpartners.nl) beschreven worden en aan het eind wordt een expositie ingericht waar de uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd.

Thema’s tochten
• Waar heeft het eiland Heffezand gelegen? Dit eiland, dat ergens op het huidige wad boven Pieterburen lag, was nog bewoond tot de 16e eeuw.
• Waar stroomde de Oer-Eems? Wanneer is deze rivier dichtgeslibd en welke gevolgen heeft dit voor de regio gehad?
• Waarom werden er buitendijks plaatsen als Groot Zeewijk en Dijksterhuis gesticht en hoe konden die zich hier handhaven?
• Waar lag het eiland waar de Eenrummers en de Uithuizenaren in de tijd van abt Emo (12e eeuw) 35 jaar lang om gevochten hebben?
• Wanneer is de Lauwerszee ontstaan en is het veenlandschap hier verdronken.
• Heeft het grote eiland Moenkenlangenoe ooit gelegen waar nu Rottumerplaat ligt?
• Wanneer is het dorp op de punt van Reide voorgoed verdwenen.
• Zijn de grenzen van de huidige gemeente Winsum nog steeds dezelfde als in de romeinse tijd? De grensriviertjes zijn nog in het landschap herkenbaar.
• Lag het Groninger eiland Bosch op de huidige oostkant van Schiermonnikoog?

De organisatie hoopt dat de onderzoeken een antwoord opleveren op veel van de hiervoor gestelde vragen. Bewoners die vragen hebben over de geschiedenis over het Waddengebied kunnen dat doorgeven aan de organisatie door een e-mail te sturen.

Kosten
Deelname aan een zoektocht per schip kost € 40,00 per persoon, voor de overige zoektochten is deelname gratis.

Bekijk een beknopt overzicht van de onderzoekstochten.

Meer informatie is te vinden op de website www.erfgoedpartners.nl.