Workshop 'Modelling the Wadden Sea' brengt modelleurs van het waddengebied samen

Op 5 november 2010 kwamen ruim zestig wetenschappers uit geheel Nederland en enkelen uit het buitenland bijeen in het Marinemuseum in Den Helder om kennis uit te wisselen over het modelleren van processen die plaatsvinden in de Waddenzee.

Het betrof zowel ecologische processen (algengroei, voedselwebben, zelforganisatie bij biobouwers) als fysische processen (sedimentdynamiek, stromingspatronen). Tijdens de workshop, georganiseerd door het Netherlands Centre for Coastal Research (NCK) en de Waddenacademie, werd de convergentie goed zichtbaar tussen de verschillende wetenschapsgebieden en onderzoeksinstituten.

De presentaties zijn beschikbaar op deze site.