Workshop over verzilting in kweldercentrum Noarderleech

Op 26 januari organiseert de Waddenacademie van 11:00 tot 16:30 een besloten workshop over verzilting in Kweldercentrum Noarderleech. In deze workshop wordt met een breed scala aan deskundigen gezamenlijk onderzocht of er een toekomst is voor zilte landbouw in het Waddengebied; landbouw die uitgaat van de natuurlijke brakke omgeving van het Waddengebied. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van schelpdierenteelt en teelt van wieren.

Voor de workshop zijn deskundigen vanuit verschillende disciplines uitgenodigd zodat vanuit verschillende expertises kan worden bijgedragen aan de meningsvorming. De uitkomsten van de workshop worden gebruikt voor het advies van de Waddenacademie aan het Waddenfonds over de economische en ecologische kansen van zilte teelten. Daarnaast zal het advies worden gebruikt voor een openbaar symposium over zilte vitaliteit dat de Waddenacademie in samenwerking met het tijdschrift Nooderbreedte op 13 maart aanstaande in Kloosterburen organiseert.