Zeehonden zijn migranten (en soms toeristen)

Op woensdag 30 augustus promoveert Sophie Brasseur aan de Wageningen University op haar onderzoek: "Seals in motion. How movements drive population development of harbour seals and grey seals in the North Sea"

Jonge gewone zeehond. Foto: Saxifraga-Mark Zekhuis

In de Waddenzee komen twee soorten zeehonden voor: de gewone zeehond en de grijze zeehond. Voor beide soorten wordt de populatie-ontwikkeling sterk bepaald door migratie. “Dat is op zich verwonderlijk,” zegt Sophie Brasseur op basis van haar onderzoek naar de populatie-ontwikkeling van zeehonden. “Zeehonden staan namelijk bekend als zeer plaatstrouw. Die migratie vindt waarschijnlijk vooral plaats bij jonge dieren, die rond 20 dagen bij hun moeder zijn en daarom weinig van hun ouders kunnen leren.”

Zowel gewone als grijze zeehonden kwamen 7000 jaar geleden al voor in de Waddenzee, zo blijkt uit opgravingen. De grijze zeehond verdween in de zestiende eeuw uit het gebied, vermoedelijk door de jacht. Dat de gewone zeehond hierdoor niet verdween kan volgens Brasseur worden veroorzaakt door het feit dat gewone zeehonden al enkele uren na hun geboorte (in de zomer) het water in gaan, en dat jonge grijze zeehonden meer dan een maand lang op het droge blijven liggen (in de winter), waardoor ze een makkelijke prooi voor jagers zijn. Sinds eind jaren ’80 is er weer een kolonie grijze zeehonden in de Waddenzee. Deze groeit gestaag. Op dit moment telt de Waddenzee zelfs de grootste populatie grijze zeehonden van het Europese vasteland. In minder dan 30 jaar groeide de populatie van enkele exemplaren tot meer dan 4000 in 2017. Deze groei, van zo’n 15 tot 19 procent per jaar, kan alleen verklaard worden als er jaarlijks ‘import’ plaatsvindt van dieren van elders. Deze immigratie vindt vooral plaats vanuit Groot-Brittannië, zowel in de vorm van jonge dieren die zich hier vestigen (“migranten”) als van volwassen dieren die hier foerageren maar elders hun jongen werpen (“toeristen”). De populatie in Groot-Brittannië is sterk gegroeid sinds daar in 1914 de jacht verboden werd.

Lees het volledige bericht op de website van Wageningen University

Sophie Brasseur promoveert woensdag 30 augustus 2017, 13:30 tot 15:00 in de Aula van Wageningen University
Generaal Foulkesweg 1
gebouwnummer 362
6703 BG Wageningen