Zeewier als duurzame bron van voedsel en energie in de toekomst

Op dinsdag 15 april opent Zijne Majesteit koning Willem Alexander feestelijk het Zeewiercentrum bij het NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, op Texel. “Zeewier biedt vele mogelijkheden om wereldwijde voedsel- en energietekorten op te lossen en milieuproblemen aan te pakken”, zegt onderzoeker Klaas Timmermans, projectleider van het Zeewiercentrum. Met het Zeewiercentrum wil het NIOZ een eerste aanzet geven voor grensverleggend wetenschappelijk onderzoek aan zeewier.

Opstelling van het Zeewiercentrum met de blauwe kweekbakken en zonnepanelen. Foto: NIOZ.

Zeewier is een duurzaam gewas; voor het kweken ervan zijn geen bestrijdingsmiddelen, fossiele brandstoffen en kostbaar zoetwater nodig. “Bovendien blijft landbouwgrond gespaard en daarmee is zeewier een milieuvriendelijke bron van biomassa uit zee”, aldus Timmermans. Het zeewier is rijk aan eiwitten en daarmee heel geschikt als bron voor menselijk voedsel en diervoeder. Bovendien lijkt het mogelijk om uit zeewier hoogwaardige bouwstoffen voor bijvoorbeeld de chemie en geneesmiddelenindustrie te winnen. Reststoffen, zoals mineralen, kunnen uiteindelijk als energiebron worden gebruikt. Timmermans: “Dit alles lijkt te mooi om waar te zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat om bovengenoemde redenen het gebruik van zeewier een grote vlucht gaat nemen”.

Het Zeewiercentrum is duurzaam gebouwd. De temperatuur in de kweekbakken wordt geregeld met aardwarmte. Elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen en het gebruikte zeewater dat afkomstig is uit het naastgelegen Marsdiep, wordt na afloop gereinigd met een biologisch filter en vervolgens weer teruggepompt in het Marsdiep. “Texel is daarom de ideale locatie voor een Zeewiercentrum”, zegt Timmermans. “Bovendien beschikt het NIOZ over de juiste wetenschappelijke kennis voor het doen van dit onderzoek”.

Met het Zeewiercentrum wil Timmermans fundamenteel en grensverleggend toegepast onderzoek doen aan zeewier. Welke soorten zijn het meest geschikt voor grootschalige kweek op de Noordzee? Wat zijn de gevolgen van zeewierteelt op het mariene ecosysteem? “Die vragen worden aangepakt in samenwerking  met bedrijven, de overheid en kennisinstellingen”, benadrukt Timmermans. Op dit moment is er onder andere al een hechte samenwerking met het bedrijf Hortimare dat zich richt op het maken van uitgangsmaterialen voor zeewier.
Timmermans nodigt iedereen van harte uit op het Zeewiercentrum op dinsdag 15 april vanaf 15:00 uur. “De schoonheid van zeewier is bijna betoverend”, zegt hij. “Tijdens rondleidingen op het Zeewiercentrum langs de blauwe kweekbakken met daarin het zeewier stromend in zeewater, kunnen mensen maar moeilijk de verleiding weerstaan om hun handen droog te houden”.

Een introductiefilmpje met de titel “Oogst de Toekomst” is te bekijken op: http://www.youtube.com/user/niozclips

Meer informatie: www.nioz.nl/zeewiercentrum