Zeewier gaat een belangrijke rol spelen in onze toekomstige samenleving

Zeewierdeskundigen en bedrijven naar Den Helder en Texel voor internationale conferentie

Zeewier drijvend in een geul op het wad

Zeewier importerende- en verwerkende bedrijven zoals Cargill en Unilever houden de duurzame ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. In hun eigen labs voeren zij zelf al onderzoek uit naar de bijzondere eigenschappen van deze snel groeiende waterplant, ook in de Noordzee. 1Vandaag vertoonde eind juli een reportage over de eerste commerciële zeewierboerderij in Nederland. Zeewieren zijn gezond en kunnen een toekomstige bron van voedsel zijn. Maar niet alleen voedsel. Zeewier wordt ook al toegepast als bestanddeel in cosmetica, vis- en veevoer.

Met het oog op overbelasting van onze landbouwgrond is zeewier een gunstig en duurzaam gewas . is. Voor het verbouwen van zeewier is geen landbouwgrond nodig, ze groeien uitstekend zonder bemesting (ze gebruiken de aanwezige stoffen uit de zee) en ze hebben geen bestrijdingsmiddelen nodig.

In Noord Holland zijn vele bedrijven en instanties bezig met het ontdekken van deze nieuwe bedrijfstak. IMARES, onderdeel van Wageningen UR is dagelijks met onderzoek bezig, maar ook ECN, ATO, TNO, NIOZ en Hortimare. Daarbij ondersteunen Maritime Campus Netherlands, Blueport NW, Energy Valley, Energy Board en de Stichting Zeewierboerderij de instanties voor verder professionalisering van de zeewierketen. Om recente kennis en ervaringen te delen, hebben zij de handen ineen geslagen en organiseren samen met DLG Benelux (Deutsche Landwirtschaft Gesellschaft ) de internationale Seagriculture II conferentie: Exploring the seaweed chain (25 en 26 september 2013, Den Helder en Texel). De eerste internationale zeewierconferentie vond vorig jaar plaats op Neeltje Jans (Provincie Zeeland).

Gedeputeerde Jaap Bond, (Provincie Noord Holland) ondersteunt deze conferentie en de ontwikkeling van een eerste promofilm waarbij de stand van zaken voor de Noordzee zeewier cultures in beeld wordt gebracht. Dit is ook de rode draad van het conferentieprogramma . De volgende onderwerpen komen aan bod: zeewierkweek en -teelt, ruimtelijke ordening, regels en wetgeving, oogsten, logistiek & opslag, voorbewerking, extractie en uiteindelijk het vervaardigen van zeewierproducten. Hoe maken we vervolgstappen om gezamenlijk deze gezonde nieuwe bedrijfstak voor de Noordzee verder uit te rollen.

Op de conferentie zullen (inter)nationale sprekers hun expertise met de deelnemers delen. Ook zal er een governance panel zijn, waarbij de centrale vraag is, hoe diverse instanties het Noordzee gebied het beste kunnen benutten en voordeel kunnen hebben aan elkaar (ondernemers, onderzoekers en overheidsinstanties). De onderwijsaspecten maken ook deel uit van de conferentie; met name het Maritime Campus Netherlands houdt zich hiermee bezig. Tijdens de conferentie wordt aan de deelnemende bedrijven gevraagd wat hun toekomstige behoefte is aan nieuwe medewerkers. De aanwezige scholen kunnen hier hun voordeel mee doen en nagaan of hun onderwijsprogramma’s aansluiten bij de vraag uit de markt.

Naast het conferentie programma zijn een tweetal excursies ingepland: als eerste een bezoek aan het nog te openen Netherlands Seaweed Science Center (NSSC), een onderdeel van NIOZ. Eind september zal dit centrum zijn deuren openen met als doel de mogelijkheden van Noordzee zeewier nog verder te onderzoeken. De tweede excursie is een bezoek aan het Zilt proefbedrijf op Texel, waar in de praktijk gezocht wordt naar landbouwkansen om verzilting van de bodem te benutten. Met name m.b.t. de opschaling van zeekraal en de ontwikkeling van nieuwe zilte teelten (zilte aardappel en de strandbiet).

Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website. De conferentie wordt op de eerste dag gehouden op Willemsoord ( Dok 51, Den Helder) en de tweede dag bij het NIOZ op Texel. Dat het onderwerp actueel is, blijkt al uit de belangstelling van vele deelnemers uit binnen- en buitenland. o.a. Denemarken, UK, Taiwan en Duitsland.

www.nioz.nl