Zichtbaar onderzoek naar Friese identiteit

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Hanno Brand, toekomstig directeur-bestuurder van de Fryske Akademy.

Het 75-jarige jubileum van de Frykse Akademy werd gevierd in de Harmonie in Leeuwarden op 6 september 2013. Foto: Fryske Akademy.

De Fryske Akademy vierde op 6 september in een volle Harmonie in Leeuwarden haar 75-jarig bestaan. Het was een dag van wetenschap beleven met een knipoog, maar ook een van bezinning en vooruitblikken. Met een nieuwe directeur op komst in een periode waarin het wetenschappelijk onderzoek door bezuinigingen zwaar onder druk staat, is de vraag naar de positie van de FA in de provincie en in wetenschappelijk Nederland zeer relevant.

De hoge opkomst tijdens de jubileumdag liet zien dat de Fryske Akademy na 75 jaar nog steeds op een groot draagvlak kan rekenen in de provincie en daarbuiten. Ook al is de oorspronkelijk nauwe band met de stipers de laatste twintig jaar wat losser geworden, nog steeds zetten enkele tientallen onder hen hun kennis en tijd belangeloos in voor de studie naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur.

Lees het volledige artikel 'Zichtbaar onderzoek naar Friese identiteit' op de website van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.