Zilte landbouw de toekomst?

Pier Vellinga was te gast in het radioprogramma Vroege Vogels om te vertellen over Zilte landbouw en het onlangs gehonoreerde Interreg project Zilte teelten - SalFar.

Zilte aardappelen worden geoogst

Wereldwijd is al meer dan een miljard hectare landbouwgrond te zout om er gewassen op te laten groeien. Het zijn vooral kustgebieden, die verzilten omdat zout water steeds verder het land binnendringt. Als gevolg van de verwachte zeespiegelstijging dreigt in de toekomst nog veel meer landbouwgrond ongeschikt te worden. Als gevolg van de verwachte zeespiegelstijging dreigt in de toekomst nog veel meer landbouwgrond ongeschikt te worden.

Zilte landbouwprojecten

Daarom wordt er op verschillende plekken in de wereld onderzoek gedaan naar zilte gewassen. Zo ook op Texel, waar boer Marc van Rijsselberghe al jaren experimenteert met zouttolerante aardappelen. Onlangs is in Nederland misschien wel het grootste zilte landbouwproject van Europa gestart. Nabij het Groningse Delfzijl wordt straks volop geëxperimenteerd met verschillende gewassen.

Het project is een samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en wetenschappers uit verschillende landen. Initiatiefnemer is hoogleraar klimaatverandering Pier Vellinga, die binnen de Waddenacademie al langer bezig is met zilte landbouw. Naast aardappels zijn er ook plannen voor experimenten met zilte wortels, en andere groentes, maar ook granen als gerst en haver.

Luister hier het item in Vroege Vogels terug: https://vroegevogels.vara.nl/nieuws/zilte-landbouw-de-toekomst-1

Lees ook het nieuwsbericht Interreg project “Zilte teelten - SalFar” gehonoreerd

Bekijk ook dit  Youtube filpmje over Zilte Landbouw