Zoet-Zouttweedaagse: weerstand bieden of meebewegen?

Kennis voor Klimaat, RWS Waterdienst en STOWA hielden op 31 mei en 1 juni een tweedaagse bijeenkomst over zoet en zout water.

Belangrijkste vraag van de bijeenkomst was: hoe gaan we om met de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, mede als gevolg van de klimaatverandering? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor onze toekomstige (zoet)watervraag en het wateraanbod? Is het een probleem, of biedt het ook kansen?

Op de website van STOWA zijn de video opnames van de presentaties van deze twee dagen te bekijken.