Spring naar hoofd-inhoud

Afscheidscollege Kees Bastmeijer 'Grenzen aan geknoei'

Kees Bastmeijer, portefeuillehouder Natuur en Recht bij de Waddenacademie, hield op 19 januari zijn afscheidscollege als hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht aan de Universiteit Tilburg.

Kees Bastmeijer

In dit college getiteld: 'Grenzen aan geknoei' pleit hij voor een einde aan de praktijk van overheden en bedrijven om het natuurbeschermingsrecht creatief uit te leggen en toe te passen voor sociaal-economische belangen, waardoor  natuurdoelen niet gehaald worden.
 
Bastmeijer was sinds 2009 hoogleraar Natuurbeschermings- en waterrecht aan de Tilburg University. Hij is met ingang van 1 september 2022 hoogleraar Arctische en Antarctische Studiën aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Arctisch Centrum. Daarnaast is en blijft hij portefeuillehouder Natuur en Recht bij de Waddenacademie.
 
Het afscheidscollege is terug te zien via de website van de Universiteit Tilburg

Lees meer

Vroege Vogels interviewde Kees Bastmeijer op 22 januari in het radioprogramma
 
Artikel in Trouw: Na Grenzen aan de groei is het nu hoog tijd voor Grenzen aan het geknoei (pdf 2,3 Mb)