Spring naar hoofd-inhoud

Alles zonder waarde is weerloos: de rol van milieueconomie in het versterken van natuurlijk kapitaal

Oratie door prof.dr. P.J.H. van Beukering op 23 juni 2022

Pieter van Beukering houdt zijn oratie op donderdag 23 juni 2022

Pieter van Beukering is hoogleraar Milieueconomie en directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en portefeuillehouder Economie bij de Waddenacademie. Met de leerstoel “De economie van het natuurlijk kapitaal” beoogt Van Beukering nieuwe kennis en methoden te ontwikkelen die helpen om natuurlijk kapitaal beter te integreren in besluitvormingsprocessen van overheden, internationale organisaties, de private sector, lokale gemeenschappen en consumenten.

Van Beukering over zijn oratie op 23 juni: “De roep om toch naar nieuw gas te boren in de Waddenzee en de grote weerstand tegen de recent aangekondigde stikstofmaatregelen zijn onderwerpen die exemplarisch zijn voor de zwakke positie van natuur in beleidsafwegingen. Zwak omdat natuur zich niet op een tractor naar het Malieveld kan spoeden. Zwak omdat nog steeds veel besluitvormers natuur beschouwen als een gratis luxeproduct waarvan we ook wel met minder afkunnen. Als we in staat zijn het belang van ecosystemen voor het voetlicht te brengen, zal de natuur minder snel genegeerd worden.

Op donderdag 23 juni 2022 spreekt Pieter van Beukering over dit onderwerp tijdens zijn oratie Alles zonder waarde is weerloos: de rol van milieueconomie in het versterken van natuurlijk kapitaal.

De oratie is vanaf 15:45 uur online te volgen

Meer informatie op de website van de VU