Spring naar hoofd-inhoud

Bijzonder hoogleraar Molema pleit voor brede welvaart in regio’s

Marijn Molema hield op vrijdag 28 januari 2022 zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van de bijzondere leeropdracht ‘Regionale Vitaliteit & Dynamiek’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. De plechtigheid vond plaats in de Martinikerk van Franeker. De bijzondere leerstoel is ingesteld door het Fries Sociaal planbureau (FSP).

Marijn Molema, bijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek. Foto: FSP

“Regio, werk samen aan brede welvaart”

De titel van de bijzondere leeropdracht is ‘Regionale Vitaliteit & Dynamiek’. Molema vindt dat regio’s een bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen van onze tijd, zoals klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de Covid-pandemie. Regio’s hebben veel kwaliteiten, niet alleen economisch maar ook in sociaal en cultureel opzicht. De bijzonder hoogleraar wil met wetenschap hulp bieden aan overheden, politieke partijen, bedrijven en andere instellingen. In krachtenbundeling schuilt hun kans, aldus Molema: “Schep niet teveel vertrouwen in grootse ontwikkelplannen, maar werk samen aan de brede welvaart van je regio.”

Verbindingen leggen

Met de bijzonder leeropdracht wil het FSP de verbinding tussen academische en toegepaste wetenschap versterken. Kennis vindt hierdoor nog beter zijn weg naar de provincie Fryslân en de omliggende regio’s. De leeropdracht richt zich op het heden, verleden en de toekomst van regionale ontwikkeling.

De tekst van de inaugurele rede is te downloaden via de website van het Fries Sociaal Planbureau.