Spring naar hoofd-inhoud

De historische schat van het Old Burger Weeshuis

Een schat aan informatie over het leven van ‘gewone’ Friezen komt tevoorschijn uit de rekeningen van het Old Burger Weeshuis in Leeuwarden. De geschriften uit de periode 1541-1608 zijn voor het eerst leesbaar gemaakt voor iedereen. Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie bij de Waddenacademie, werkte hier vijf jaar aan.

Het huis voor de Wadden dat tot 1982 in gebruik was als weeshuis
Cover van het boek: De Leeuwarder weeshuisrekeningen

Op 17 december verschijnt het boek: De Leeuwarder Weeshuisrekeningen, 1541-1608, Spiegels van het dagelijks leven in de zestiende eeuw.
 

De Leeuwarder geschriften vormen de oudste bewaarde burgerweeshuisrekeningen van Nederland en zouden daarmee wel eens de belangrijkste bewaarde bron voor het dagelijks leven in Friesland tijdens de zestiende eeuw kunnen zijn. Nu de geschriften toegankelijk gemaakt zijn kunnen historici, genealogen en andere amateurs er volop in ‘sneupen’. Vergelijkingen met andere bronnen kunnen nieuwe inzichten opleveren over het voedsel, de kleding, brandstof en de prijzen uit die tijd.
 
Het boek kreeg ook een Engelse samenvatting zodat ook onderzoekers uit andere landen hier hun voordeel mee kunnen doen.
 
In de Leeuwarder Courant van 11 december 2021 verscheen een uitgebreide reportage over het boek dat Meindert Schroor schreef in opdracht van het Old Burger Weeshuis in Leeuwarden. Lees het volledige artikel in de LC: De historische schat van het Leeuwarder weeshuis (pdf 0,5 Mb)
 
Het boek verschijnt op 17 december bij uitgeverij Noordboek.
 
De Waddenacademie is gevestigd in het pand waar tot 1982 wezen gehuisvest waren. Het pand is nog steeds in eigendom van de stichting het Old Burger Weeshuis.