Spring naar hoofd-inhoud

Deltaprogramma 2024 aangeboden

Op 19 september heeft demissionair Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het Deltaprogramma 2024 'Nu voor later' aangeboden aan de Staten-Generaal, met daarin ook de voortgang en maatregelen voor het deelgebied Waddenzee.

Luchtfoto Waddenzee Razende Bol. Beeld Luchtinspectie Rijkswaterstaat

Luchtfoto Waddenzee Razende Bol. Beeld Luchtinspectie Rijkswaterstaat

De nieuwste wetenschappelijke inzichten van het internationale klimaatpanel IPCC en de watersnood in Limburg, Duitsland en België in 2021 laten zien dat klimaatverandering zich – helaas – ook in ons deel van de wereld steeds duidelijker manifesteert. Extreme buien, overstromingen, hittegolven en langere perioden van droogte komen steeds vaker voor. Klimaatverandering en zeespiegelstijging gaan ook steeds sneller, en de gevolgen zijn ingrijpender dan dat we tot voor kort aannamen.
 
Door in te zetten op mitigatie en adaptatie is er echter nog wel perspectief. Hoe sneller we de uitstoot van broeikasgassen verminderen (mitigatie), hoe meer tijd er is om de gevolgen van klimaatverandering beheersbaar te houden. En hoe sneller we de ruimtelijke inrichting aanpassen aan het nieuwe klimaat (adaptatie), hoe minder kwetsbaar we zijn voor schade. Het nationaal Deltaprogramma werkt deze strategieën uit door te zorgen voor goede waterveiligheid, de beschikbaarheid van zoetwater en ruimtelijke adaptatie.
 
In Deltaprogramma 2024 staan de voortgang in de periode 2022-2023 en de geplande maatregelen voor de komende jaren, inclusief de voorgang en maatregelen per deelgebied (waaronder het Waddengebied)
 
Lees hier meer.