Spring naar hoofd-inhoud

Expeditie Waddenkust over Holwerd aan zee

Vandaag kwam de nieuwe film over Holwerd aan Zee online op de website Expeditie Waddenkust. Marco Verbeek van Holwerd aan Zee en Jouke van Dijk, portefeuillehouder Economie bij de Waddenacademie vertellen in de film het verhaal over kustidentiteit en regionale economie.

Film Holwerd aan Zee Expeditie Waddenkust

Expeditie Waddenkust is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie Groningen, provincie Fryslân, Investeringskader Waddengebied (IKW), waterschap Noorderzijlvest, Eems-Dollard 2050, Klimaatadaptatie Groningen en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Samen brengen ze klimaatadaptatie langs de Nederlandse Waddenkust in beeld.

De Expeditie brengt 7 locaties in beeld waar aan klimaatadaptatie gewerkt wordt. In Werelderfgoed Waddenzee, aan de Afsluitdijk, in Holwerd (aan Zee), bij de Eems-Dollard, aan de Lauwerskust, in de Onlanden en op Texel. Op deze locaties langs de Waddenkust gaat het om waterveiligheid, herstel van ecologische verbindingen, dynamische dijkzones, klimaatbestendige landbouw, klimaatbuffers en zoet water. Ook kustidentiteit, regionale economie en behoud van de Waarden van het Werelderfgoed komen in beeld.

Holwerd aan Zee

In Holwerd, aan de rand van de Waddenzee, is de identiteit verbonden met de zee. Het dorp verpauperde de laatste decennia. Er is sprake van krimp, oplopende werkloosheid en versobering van leefbaarheid, zorg en welzijn. Om een einde te maken aan deze negatieve ontwikkeling richtten inwoners uit Holwerd een stichting op. Deze stichting kwam zelf met een voorstel dat alle betrokkenen enthousiast maakt: Holwerd aan Zee. Door het dorp weer met de Waddenzee te verbinden krijgt de natuurlijke dynamiek juist meer ruimte; een samenspel tussen mens en natuur, water en land, oud en nieuw. Dit betekent niet alleen een economische kans voor het dorp en de héle regio, maar ook een ecologische kans voor de kwelders, de wadvogels, migrerende vissen en alle andere soorten die baat hebben bij meer variatie in de kwelders, brakke zones en een natuurlijke zoet-zout overgang. Door de aandacht die het plan Holwerd aan Zee krijgt, zie je nu al dat het imago en daarmee de leefbaarheid verbetert.

Bekijk de film over Holwerd Kustidentiteit en regionale economie

Eerder werden al de films over Werelderfgoed Waddenzee en de Afsluitdijk gepubliceerd.

Meer over Expeditie Waddenkust