Spring naar hoofd-inhoud

Factsheet over samenstelling Raden en Colleges Waddengebied verschenen

Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie binnen de Waddenacademie, heeft vandaag in het Stadhuis in Harlingen het eerste exemplaar van de nieuwste factsheet van de Waddenacademie aangeboden aan Michiel Schrier (vicevoorzitter van Samenwerkingsverband de Waddeneilanden).

Aanbieding factsheet aan Michiel Schrier (vicevoorzitter van Samenwerkingsverband de Waddeneilanden)

Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie overhandigde het eerste exemplaar van factsheet Samenstelling raden en colleges Waddengebied aan Michiel Schrier, vicevoorzitter van Samenwerkingsverband de Waddeneilanden

Cover factsheet Samenstelling raden en colleges in het Waddengebied

De factsheet geeft een overzicht van de samenstelling van de raden en colleges van de vijf Waddeneilanden en de negen Waddenkustgemeenten.

Electorale versplintering

Duidelijk wordt dat de opmars van de lokale partijen, die al zeker een kwarteeuw aan de gang is, doorzet, ook in het Waddengebied. Van de in totaal 310 zetels die op de Waddeneilanden en Waddenkustgemeenten bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 te verdelen waren gingen er 160 (52%) naar lokale partijen. Er is sprake van electorale versplintering rondom de Waddenzee.

Download de factsheet Samenstelling Raden en Colleges Waddengebied (pdf 0,5 Mb)

Dit is de vierde factsheet die de Waddenacademie uitbrengt. Alle factsheets zijn terug te vinden in de publicatielijst.