Spring naar hoofd-inhoud

Frans Sijtsma lid Wetenschappelijke Adviesraad Waddenacademie

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 26 november jl. dr. Frans Sijtsma, Universitair Hoofddocent aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, benoemd tot lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Waddenacademie. Hij volgt prof.dr. Pieter van Beukering op, die per die datum portefeuillehouder Economie van de Waddenacademie wordt.

De Wetenschappelijke adviesraad (WAR) van de Waddenacademie heeft tot taak om de Waddenacademie gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over de wetenschappelijke koers van het instituut. De WAR bestaat uit zes wetenschappers, afkomstig vanuit de vijf wetenschappelijke disciplines die binnen de Waddenacademie zijn vertegenwoordigd en evenwichtig verdeeld over de wetenschappelijke instituten die zich met het Waddengebied bezighouden.

Lees meer over de leden van de Wetenschappelijke adviesraad