Spring naar hoofd-inhoud

Natuurrechten toekennen aan de Waddenzee?

Tot nu toe heeft alle wetgeving niet kunnen voorkomen dat de kwaliteit van ecosystemen, de ecologische toestand van dieren in het wild en de kwaliteit van het landschap substantieel achteruitgaan. Dit inzicht is behulpzaam geweest bij het zoeken naar nieuwe benaderingen in het recht om de natuur beter te beschermen, waaronder de Rights of Nature (RoN)-doctrine: het toekennen van rechtspersoonlijkheid en rechten aan onderdelen van de natuur.

Katja Philippart overhandigde op 30 november het eerste exemplaar van het rapport aan minister Christianne van der Wal.

Katja Philippart overhandigde op 30 november het eerste exemplaar van het rapport aan minister Christianne van der Wal.

Cover report 2022-04 Granting Rights of Nature to the Wadden Sea? An exploratory study

In Nederland is de vraag of de Waddenzee rechten moet krijgen aan de orde gesteld, bijvoorbeeld in het parlement en een Friese gemeente. De aanpak zou goed kunnen aansluiten bij het doel van de trilaterale samenwerking om het Waddengebied als één integrale ecologische eenheid te beschermen. Het is echter van belang meer te weten over de mogelijke implicaties van een dergelijke toekenning van rechten. Daarom heeft op verzoek van de Waddenacademie prof. Tineke Lambooy (Universiteit Nyenrode) samen met collega-onderzoekers Tessa van Soest en Ignace Bremer onderzocht hoe voor de Waddenzee een Rights of Nature-aanpak kan worden vormgegeven en of dit een kansrijke aanpak kan zijn voor het versterken van de bescherming van de natuurwaarden in het gebied.

De studie, die werd gepresenteerd op de 14e Trilaterale Regeringsconferentie in Wilhelmshaven, bevat voldoende aanwijzingen die het de moeite waard maken om de mogelijke toepassing van de Rights of Nature-benadering op de Waddenzee verder te onderzoeken, hetgeen aansluit bij de getoonde belangstelling voor deze benadering op trilateraal niveau. Katja Philippart overhandigde op 30 november het eerste exemplaar van het rapport aan minister Christianne van der Wal.

Download

Granting Rights of Nature to the Wadden Sea? An exploratory study (pdf 4 Mb).

Nederlandstalige voorwoord bij het rapport (pdf 0,1 Mb)

Nederlandstalige samenvatting bij het rapport (pdf 0,2 Mb)

Bekijk onze publicatielijst

Lees meer:

Waddenzee kan een rechtspersoon worden, concluderen onderzoekers (artikel in Trouw)

'Waddenzee beter beschermen door haar eigen rechten toe te kennen' (artikel RTVNoord)

Opinie: Rechten voor de Waddenzee hebben wel degelijk een positieve impact, minister (opinieartikel Laura Burgers in de Volkskrant)

Maak van Waddenzee een rechtspersoon (opinieartikel Jan Terlouw en Tjeerd de Groot in Leeuwarder Courant)

Geef de Waddenzee een eigen stem (opinieartikel Tineke Lambooy en Tessa van Soest in NRC)