Spring naar hoofd-inhoud

Hendrikus Venema benoemd als nieuw lid Raad van Toezicht Waddenacademie

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 10 oktober jl. unaniem besloten om drs.ing. Hendrikus Venema te benoemen tot nieuw lid van de Raad van Toezicht. Venema volgt Gert Nieuwboer op, wiens zittingstermijn was verstreken. De benoeming gaat in op 1 januari 2023.

Hendrikus Venema treedt op 1 januari toe tot de Raad van Toezicht van de Waddenacademie

Hendrikus Venema treedt op 1 januari 2023 toe tot de Raad van Toezicht van de Waddenacademie

Hendrikus Venema is vanaf 2022 directeur bij Innovatiepact Fryslân, hét economisch samenwerkingsverband tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden. In deze, maar ook vanuit zijn eerdere functies, heeft Venema een uitgebreid netwerk met onder andere het bedrijfsleven opgebouwd. Ook in het Waddengebied is Venema bepaald geen onbekende. Zo was hij van 2015 tot 2022 programmadirecteur van het Programma naar een Rijke Waddenzee, de netwerkorganisatie die werkt aan een veerkrachtige Waddenecologie en aan een duurzame Waddeneconomie.

Ed Nijpels, voorzitter Raad van Toezicht Waddenacademie:  ‘Hendrikus voegt met zijn indrukwekkende netwerk en zijn pragmatische instelling heel veel toe aan de bestaande kwaliteiten in onze RvT. Heel mooi dat hij bereid is om zich als lid van de RvT in te zetten voor de Waddenacademie en het Waddengebied!’

Lees meer over de samenstelling van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie.