Spring naar hoofd-inhoud

Hoe kan de Friese kust zich aanpassen aan extreme zeespiegelstijging?

Recent zijn nieuwe extreme klimaatscenario’s uitgewerkt voor zeespiegelstijging in Nederland. Wat betekent dit voor de Friese waddenkust die bekend staat om zijn rijke cultuurhistorie en eeuwenoude ervaring op het terrein van de kustverdediging?

Foto: Stefanie Korswagen

Foto: Stefanie Korswagen

Op initiatief van de Waddenacademie is door een studentengroep (Team Calidris) van de Wageningen Universiteit een verkenning verricht naar mogelijke aanpassingen met het oog op een zeespiegelstijging tussen de 1 en 3 meter tot het jaar 2100. De voorgestelde maatregelen stellen, uitgaande van bestaande cultuurhistorische elementen en kwaliteiten, creatieve en onorthodoxe – zogeheten out-of-the-box oplossingen – centraal.

De studie maakt resultaten zichtbaar door middel van aanpassingsmogelijkheden en kaarten, uitgaande van verschillende zeespiegelstijgingsscenario’s in Friesland. De verwachte stijging van de zeespiegel is een nieuw hoofdstuk en uitdaging in de Nederlandse en Friese relatie met het water die om een innovatieve aanpak vraagt.
De belangrijkste conclusies zijn dat cultuurhistorische elementen zoals bijvoorbeeld terpen, zee- en binnendijken, dammen, kwelders en polders een nieuwe dimensie toevoegen aan het huidige overstromingsbeleid die verder gaan dan de huidige, vooral op dijken gerichte maatregelen. De aanpassingsrichtingen worden gepresenteerd als uiteenlopende maatregelen voor een drietal verschillende zeespiegelstijgingsscenario’s. Ze vormen een flexibel en robuust antwoord op de moeilijk te voorspellen toekomstige zeespiegelstijging. De voorgestelde aanpassingsmaatregelen gaan niet alleen uit van het voorkomen van een ramp, maar geven ook aan welke maatregelen moeten worden genomen in het geval van een ramp. Kaarten en overzichten maken het geheel inzichtelijk.

Download het rapport: Strategies for future flood protection in the Wadden Coastal Area: Exploring adaptation measures with cultural-historical elements in Fryslân (pdf 5,2 Mb)

Download de Nederlandse samenvatting van het rapport (pdf 0,8 Mb)

Meer informatie:
Xander Poot (studententeam Caladris), email: Xander.poot@wur.nl