Spring naar hoofd-inhoud

Interreg project “Zilte teelten - SalFar” gehonoreerd

In juni 2015 heeft de Waddenacademie het initiatief genomen om het internationale project “Zilte teelten - SalFar" te ontwikkelen. Gisteren is het project toegekend en de voorbereidingen voor de internationale samenwerking zijn begonnen. Het totale budget is 6.2 miljoen Euro, de subsidie vanuit het Interreg Noordzeeprogramma is 50 %.

Proefvelden zilte teelt op Texel. Foto: Ziltproefbedrijf

Bij dit project, in het Engels SalFar “Saline Farming – innovative agriculture to protect the environment and stimulate economic growth”, gaat het om een Interreg Vb Noordzeeregio project waar in totaal 15 partners uit alle Noordzeelanden bij betrokken zijn: België, Duitsland, Denemarken, Sweden, Engeland, Nederland, Noorwegen. Het project heeft een looptijd van 5 jaar, leadpartner is de provincie Groningen.

Gezien de klimaatveranderingen en de verwachtte zeespiegelstijging in het Noordzeegebied is het voor alle partnerlanden van belang om maatregelen te treffen waarbij ook de landbouw betrokken is.

Zilte landbouw

Voor de Nederlandse Waddenzee heeft dit project een bijzondere betekenis. Er wordt hier en daar al met zilte teelten geëxperimenteerd, voorbeeld daarvan is het Zilt proefbedrijf op Texel. Dit project beoogt om op veel grotere schaal innovatieve landbouwmethodes toe te passen in het hele Noordzeegebied. Door monitoring van de zouttolerantie van bestaande, gangbare landbouwgewassen worden nieuwe producten ontwikkeld. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld aardappel, diverse groentesoorten, en ook granen zoals gerst. Grondstoffen waaruit weer nieuwe gezonde en culinaire producten kunnen ontstaan, bijvoorbeeld bier. De werkwijze is innovatief door een sterke internationale samenwerking tussen ondernemer, agroketen en wetenschap te creëren.

Living labs

In elk partnerland is de oprichting van living labs gepland, proefvelden waar met zilte teelt geëxperimenteerd zal worden. Het “Dubbele dijk Project” van de provincie Groningen zal hier een grote rol in spelen. In samenwerking met de internationale partners, waaronder akkerbouwers, wetenschappers, en overheidsorganisaties, zullen in het dubbele dijk gebied bij Delfzijl diverse proeven van zilte teelt uitgevoerd worden.

De volgende zaken staan op het programma:

  • Onderzoek naar verschillende soorten zilte teelten in het Noordzeegebied
  • Delen van kennis en resultaten op internationale basis
  • Opzetten pilot projecten zilte teelten in alle betrokken landen
  • Opzetten van een internationaal netwerk van landbouwbedrijven, marktverkenning, distributie
  • Netwerk van restaurants, (super)markten met speciale aandacht voor zilte teelten
  • Bezoekerscentra, toeristische informatie, educatieve trajecten, waar proces en productie uitgelegd worden en geproefd kan worden

De voorbereidingen voor dit project zijn al gestart. In september zal de officiele kick-off conferentie plaatsvinden bij de University of Lincoln, Engeland. De beoogde project looptijd is 5 jaar.

Meer informatie over de toegekende projecten in het Interreg North Sea Region programma.