Spring naar hoofd-inhoud

Katja Philippart benoemd tot nieuwe directeur van de Waddenacademie

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft besloten om prof.dr.ir. Katja Philippart te benoemen tot nieuwe directeur van de Waddenacademie.

Katja Philippart benoemd tot nieuwe directeur van de Waddenacademie

De benoeming gaat in per 1 januari 2021. Katja Philippart is vanaf 2013 verbonden aan de Waddenacademie als portefeuillehouder Ecologie, een functie die ze ook na haar benoeming tot directeur blijft vervullen.

Katja Philippart volgt prof. dr. Jouke van Dijk op, wiens statutaire benoemingsperiode per 1 januari 2021 afloopt. Van Dijk was vanaf 2012 directeur van de Waddenacademie.   

Prof.dr.ir. Katja Philippart (Tilburg, 1960) studeerde biologie in Wageningen en promoveerde in 1994 aldaar met het proefschrift “Eutrophication as a possible cause of decline in the seagrass Zostera noltii of the Dutch Wadden Sea”. Prof. dr. Wim Wolff was daarbij haar promotor.

Ze werkt sinds 1994 bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), onder meer aan de interacties tussen schelpdieren en hun voedsel en aan de effecten van klimaatverandering op mariene kustecosystemen. Naast haar rol als programmaleider bij het NIOZ is Philippart sinds 2014 verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar ze in 2018 werd benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel 'Productivity of Coastal Marine Ecosystems’. Philippart heeft een aantal grote nationale en internationale projecten geleid, en talrijke artikelen over het Waddengebied in wetenschappelijke tijdschriften op haar naam staan. Zij is onder meer voorzitter van de wetenschappelijke begeleidingscommissie van het onderzoek naar de gevolgen van het containerverlies door de MSC Zoe. Ook is zij lid van de trilaterale commissie (ingesteld door de Wadden Sea Board) die de komende jaren een interdisciplinair Waddenzee-breed onderzoeksprogramma gaat opzetten om uitvoering te geven aan de Trilaterale Onderzoeksagenda. Haar streven is om dit programma goed te laten aansluiten op het beantwoorden van de nationale en regionale kennisvragen in de Gebiedsagenda Wadden 2050, het Investeringskader Waddengebied, het Waddenfonds en de Nationale Wetenschapsagenda, als onderdeel van de totstandkoming van een duurzame kennishuishouding van het Waddengebied.

Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘We zijn er zeer mee ingenomen dat Katja zich bereid heeft verklaard om Jouke van Dijk op te volgen als directeur van de Waddenacademie. Katja is een zeer gerespecteerd wetenschapper, een boegbeeld van de Wadden wetenschap en heeft bewezen de wetenschap ook naar een breed publiek te kunnen overbrengen. Katja heeft in de afgelopen jaren binnen de Waddenacademie bewezen open te staan voor samenwerking met andere disciplines en weet de brug naar beleid en beheer te leggen.” De Raad van Toezicht dankt Jouke van Dijk voor de wijze waarop hij de afgelopen acht jaar de Waddenacademie heeft geleid en heeft er alle vertrouwen in dat Katja Philippart tezamen met haar mede portefeuillehouders de Waddenacademie verder zal ontwikkelen om zo de kennis over het Waddengebied te vergroten.

Voor meer informatie:

Prof. dr. Jouke van Dijk (huidig directeur; jouke.van.dijk@waddenacademie.nl), prof. dr. ir. Katja Philippart (katja.philippart@waddenacademie.nl) of Klaas Deen (secretaris; klaas.deen@waddenacademie.nl, tel. 0614401374).

De Waddenacademie (www.waddenacademie.nl) verbindt kennis over het waddengebied met betrekking tot geowetenschap & klimaat, ecologie, cultuurhistorie, economie en natuur & recht en maakt deze toegankelijk en toepasbaar. De Waddenacademie is een onafhankelijke en zelfstandige netwerkorganisatie, waarvan de basisfinanciering afkomstig is van het Waddenfonds.