Spring naar hoofd-inhoud

Kennispaper Economie Eems-Dollard 2050 verschenen

In opdracht van Programma Eems-Dollard 2050 heeft de Waddenacademie een onderzoek uit laten voeren naar economische kansen voor het Eems-Dollard gebied in relatie tot de opgaven vanuit het programma Eems-Dollard 2050.

Cover Kennispaper Economie Eems-Dollard 2050

Kennispaper Economie Eems-Dollard 2050

In het Programma Eems-Dollard 2050 werken overheden, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven samen om de natuur te herstellen, te zorgen voor waterveiligheid en tegelijkertijd kansen en mogelijkheden creëren voor de economie. Het programma is een adaptief programma met een looptijd tot 2050 dat is opgeknipt in tranches van vijf jaar. Inmiddels zijn binnen de eerste tranche twaalf projecten en pilots in uitvoering genomen.

In de eerste tranche lag de focus vooral op verkennen en pilots; in de tweede tranche zal het vooral gaan om de opschaling ervan. Voor een goede invulling van de tweede programmafase is het daarom belangrijk antwoord te krijgen op de vraag hoe met de opschaling van de pilots kan worden ingespeeld op de economische opgaven in het gebied, en andersom. Wat zijn de kansrijke ontwikkelrichtingen?

Het rapport, dat is opgesteld door bureau Decisio, bevat een aantal conclusies en aanbevelingen over de meest kansrijke economische sectoren in relatie tot de opgaven vanuit het programma ED2050. Tezamen met de kennispaper over morfologie en ecologie en de programma-evaluatie van de eerste tranche, zal de kennispaper economie dienen als input voor besluitvorming over het programma van de volgende tranche (2021-2026).

Download Kennispaper Economie Eems-Dollard 2050, position paper 2020-06 (pdf 1,3 Mb)

Bekijk alle publicaties van de Waddenacademie.