Spring naar hoofd-inhoud

Kwelderareaal in de Waddenzee neemt toe, zeespiegelstijging vormt risico

In recent onderzoek van Wageningen Marine Research is de lange-termijnontwikkeling van kwelders in de Waddenzee in de periode 1960-2018 in beeld gebracht.

Kwelders langs de noordkust van Groningen. Foto: TS

Kwelders langs de noordkust van Groningen

De kwelders in het Natura 2000-gebied Waddenzee zijn een natuurlijke vorm van kustverdediging en dragen bij aan (inter)nationale natuurdoelstellingen. Het kwelderareaal in de Waddenzee is in het afgelopen decennium geleidelijk gegroeid en daarmee wordt aan de instandhoudingsdoelstelling voldaan.

Natuurlijke successie die leidt tot een toename van climaxvegetatie gedomineerd door zeekweek op de Waddeneilanden en een toename van lage kwelders met pioniersoorten langs de vastelandskust duiden echter op een toekomstige afname van kwaliteit. Daarnaast vormen klimaatverandering en de daaruit voortkomende zeespiegelstijging een mogelijke bedreiging voor kwelders.

Lees het volledige bericht op de website van Wageningen University & Research

Link naar het rapport Lange-termijnontwikkeling van kwelders in de Waddenzee (1960-2018) (pdf 27 Mb)