Spring naar hoofd-inhoud

Meerdaagse Waddenmars voor jongeren

Op 24, 25 en 26 juni 2022 organiseert het Programma naar een Rijke Waddenzee in Nederland de Waddenmars met en voor jongeren (van 18-27 jaar) die zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst van de Wadden. Om hiermee jongeren een stem te geven in beleid en toekomstvisies voor het Waddengebied. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) ontwikkelde hiervoor in samenwerking met Arcadia, Ministerie van de Toekomst en de Waddenacademie een meerdaags programma.

Zicht op het wad vanaf de dijk bij Moddergat

De Waddenmars biedt de jongeren een Waddenbeleving als nooit tevoren. Met twee dagen vol activiteiten op en rond het Wad die alle zintuigen prikkelen en met ontmoetingen en gesprekken met experts, bewoners uit het gebied, toevallige voorbijgangers en schoolklassen.
Gericht op de toekomst van het Wad; de balans tussen ecologie en economie én de nalatenschap van het Wad voor volgende generaties.

Alle input gebruiken de jongeren op de derde dag tijdens een plekberaad. Dan stellen ze een manifest op met het toekomstbeeld voor het Wad in 2050 en de wijze waarop de jongeren daarin een stem willen hebben.

Het manifest wordt na afloop van de Waddenmars overhandigd aan de Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal-Zeggelink. Een aantal jongeren kan vervolgens (aanvullend) deelnemen aan de trilaterale jongerenconferentie eind augustus/begin september, vooruitlopend op de trilaterale Ministersconferentie eind november 2022.

Aanmelden kan tot 1 mei 2022 via de website van het Programma naar een Rijke Waddenzee