Spring naar hoofd-inhoud

Rijkswaterstaat maakt ecotopenkaart Waddenzee

Met toepassing van innovatieve technieken is een eerste volledige zoute ecotopenkaart van de Waddenzee opgeleverd, die jaarlijks wordt geüpdatet.

Ecotopenkaart Waddenzee. Bron: Rijkswaterstaat

Ecotopenkaart Waddenzee. Bron: Rijkswaterstaat

De kaart deelt de Waddenzee op in verschillende ecotopen: gebieden die op basis van fysische eigenschappen zoals diepte, zoutgehalte, stroming en karakteristieken zoals de aanwezigheid van kwelders sterk overeenkomen. Beheerders beschikken zo over gezamenlijke basisinformatie en kunnen hun beheermaatregelen constant verbeteren.

Elk jaar krijgt een deel van de kaart een update. Daarvoor is de Waddenzee opgedeeld in 6 gebieden. Dit gebeurt systematisch en via dezelfde typologie. Elke 6 jaar is het hele Waddengebied dan opnieuw in kaart gebracht. Op de lange termijn geeft dit inzicht in de veranderingen in natuurwaarden van de Waddenzee.

De Ecotopenkaart Wadden wordt onderdeel van het biologische monitoringsprogramma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestands des Lands (MWTL)’ van Rijkswaterstaat en voldoet daarmee aan enkele beleidsdoelen, zoals Europese Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. De ecotopenkaart is onderdeel van de basismonitoring Wadden. De ecotopenkaart is ook digitaal te bekijken. Het laden hiervan duurt zo’n 5 minuten.

Lees hier het volledige bericht op de website van Rijkswaterstaat.

Lees ook de WadWeten De ecotopen in de Waddenzee op de kaart over een  digitaal beschikbare ecotopenkaart van de internationale Waddenzee die in 2019 verschenen is.