Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwe publicatie: Het Waddengebied bij nader inzien

Op 12 december aanstaande verschijnt een nieuw boek In de klassiekerreeks van de Waddenacademie: Het Waddengebied bij nader inzien, geredigeerd door Bas Eenhoorn.

Bas Eenhoorn heeft op 3 december het boek aangeboden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Cora van Nieuwenhuizen
Cover van het boek Het waddengebied bij nader inzien

De kennis en ervaring van Bas Eenhoorn met het openbaar bestuur in het algemeen, en met de Wadden in het bijzonder, in combinatie met de actuele vraagstukken van het vormgeven van beleid en beheer die nu spelen, waren voor de Waddenacademie aanleiding Bas Eenhoorn uit te nodigen de regie te voeren over een publicatie in de ‘klassiekerreeks’ van de Waddenacademie. In het boek trapt hij af met zijn eigen scherpe analyse van het beleid, bestuur en beheer van het Waddengebied. Op basis daarvan concludeert hij dat het hoog tijd is voor een onorthodoxe oplossing: een lex specialis waarin een Waddendrost de centrale bestuurder wordt met doorzettingsmacht.

Daarna volgen zes hoofdstukken waarin vooraanstaande (wetenschappelijke) opiniemakers met kennis van uiteenlopende disciplines als planologie, geografie, biologie, landschapsarchitectuur, milieukunde, economie en bedrijfskunde op creatieve wijze hun visie geven op beleid, bestuur en beheer van het Waddengebied.

Bas Eenhoorn sluit af door de rode draad van de zes bijdragen weer te geven. Bij de strijd om de ruimte moeten knopen doorgehakt worden en oplossingen gevonden worden voor menselijk medegebruik. Voorop staat evenwel dat het unieke Waddengebied zijn waarde voor toekomstige generaties blijft behouden.

Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, heeft op 3 december jl. het eerste exemplaar van het boek in ontvangst genomen. Het boek wordt op 12 december aanstaande in Groningen gepresenteerd tijdens het minisymposium Het Waddengebied bij nader inzien. Dit minisymposium wordt georganiseerd door het Regiecollege Waddengebied in samenwerking met de Waddenacademie. De bijeenkomst is op uitnodiging, voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Regiecollege Waddengebied info@rcw.waddenzee.nl of 058-2339020.

Bas Eenhoorn was woensdagochtend 11 december te gast in het programma Goedemorgen Nederland op NPO1, het item over het boek begint op 1 minuut 30.

Lees ook het artikel in de Leeuwarder Courant: Piersma bepleit ecologische werkplaats.

In maart 2020 verscheen in tijdschrift Geografie het artikel: Waddengebied vraagt om onorthodoxe oplossingen

Vanaf 13 december is het boek Het waddengebied bij nader inzien te downloaden via de publicatielijst van de Waddenacademie.