Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwe samenstelling Wetenschappelijke Adviesraad Waddenacademie

De Wetenschappelijke adviesraad (WAR) van de Waddenacademie heeft tot taak om de Waddenacademie gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over de wetenschappelijke koers van het instituut. Met ingang van 1 maart 2020 bestaat de WAR uit zes wetenschappers, afkomstig vanuit de vijf wetenschappelijke disciplines die binnen de Waddenacademie zijn vertegenwoordigd en evenwichtig verdeeld over de wetenschappelijke instituten die zich met het Waddengebied bezig houden

WetenschapOnderzoekers op het Wad. Foto NIOZpers op het Wad. Foto NIOZ

Samenstelling Wetenschappelijke Adviesraad

De Raad van Toezicht heeft de volgende leden benoemd als lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Waddenacademie:

Prof.dr. Suzanne Hulscher (hoogleraar Waterbeheer Universiteit Twente, voorzitter)
Prof. dr. Pieter van Beukering (professor at Institute for Environmental Studies IVM at Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. Peter Herman (professor of Ecological Hydraulic Engineering at Delft University of Technology, Senior researcher at Deltares)
Prof. dr. Karline Soetaert (head of department Ecosystem Studies at NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research NIOZ)
Prof. dr. ir. Theo Spek (hoogleraar Landschapsgeschiedenis; Hoofd Kenniscentrum Landschap Rijksuniversiteit Groningen)
Prof. mr. Marleen van Rijswick (hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit van Utrecht en hoofd van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law)