Spring naar hoofd-inhoud

NWA-ORC2023 call rondom transformatieve verandering voor natuur

De programmalijn Onderzoek op Routes door Consortia (ORC) financiert onderzoeksprojecten van kennisketenbrede, interdisciplinaire consortia waarin ook maatschappelijke partners vertegenwoordigd zijn. Het aanvraagproces voor deze jaarlijkse financieringsronde van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is nu geopend.

Duinvormende vegetatie op Rottum. Foto: AB

Meer informatie over de call for proposals NWA-ORC 2023 en meer specifiek het thema rondom natuur en biodiversiteit is te vinden op de website van NWO:  
 
Call pagina: NWA call Onderzoek op Routes door Consortia 2023 geopend
Themapagina: ‘Bending the curve’ van biodiversiteitsverlies naar een natuurpositieve samenleving

De deadline voor het indienen van een initiatief is 3 oktober 2023.