Spring naar hoofd-inhoud

Online Jaarverslag Waddenacademie 2023 gepubliceerd

Als Waddenacademie hebben we dit jaar voor het eerst een online versie van het jaarverslag uitgebracht met daarin een overzicht van onze activiteiten en resultaten in het afgelopen jaar.

 

Coverbeeld Jaarverslag 2023

In 2023 zijn we als Waddenacademie formeel begonnen met onze nieuwe rol als de door de overheid aangewezen onafhankelijke Kennisregisseur van het Waddengebied. Hiermee zijn we een nieuwe fase ingegaan, met regie op de vraagarticulatie, begeleiding van kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisevaluatie in het Waddengebied.
 
In het online jaarverslag berichten we met tien hoogtepunten over de belangrijkste mijlpalen, evenementen, activiteiten of projecten in 2023. Onze drie langjarige dossiers informeren u over het langjarige aandeel van de Waddenacademie in een aantal maatschappelijke en/of economische thema's in het Waddengebied.
 
Op 9 april 2024 heeft de Raad van Toezicht van de Waddenacademie het Jaarverslag 2023 van de Waddenacademie goedgekeurd.
 
Bekijk hier het online Jaarverslag Waddenacademie 2023.