Spring naar hoofd-inhoud

Pieter van Beukering benoemd tot nieuwe portefeuillehouder Economie Waddenacademie

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 28 augustus jl. prof.dr. Pieter van Beukering benoemd tot portefeuillehouder Economie. De benoeming gaat in per 1 januari 2021 en is voor een periode van vijf jaar.

Pieter van Beukering is benoemd tot portefeuillehouder Economie van de Waddenacademie per 1 januari 2021. Foto: Marieke Wijntjes_VUAmsterdam

Pieter van Beukering is benoemd tot portefeuillehouder Economie van de Waddenacademie per 1 januari 2021. Foto: Marieke Wijntjes_VUAmsterdam

Pieter van Beukering volgt prof.dr. Jouke van Dijk op, wiens statutaire benoemingsperiode per 1 januari 2021 afloopt. Van Dijk was vanaf de start in 2008 lid van de Waddenacademie met de portefeuille Economie. Vanaf augustus 2012 was Van Dijk tevens directeur van de Waddenacademie.  

Prof.dr. Pieter van Beukering (Geldrop, 1967) startte zijn wetenschappelijke carrière in 1993 als economisch-wetenschappelijk medewerker aan het IVM (Instituut voor Milieuvraagstukken) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). In 2001 promoveerde hij bij de School for Business and Economics van de VU met het proefschrift Recycling, International Trade and the Environment.

Tussen 2003 en 2009 werkte hij als directeur van het PREM-onderzoeksprogramma (Poverty Reduction through Environmental Management), gericht op het versterken van de capaciteit in ontwikkelingslanden voor milieu-economisch onderzoek. Sinds 2009 is Van Beukering universitair hoofddocent milieueconomie bij de VU. In 2015 werd hij afdelingshoofd van de afdeling Environmental Economics. Vanaf 2015 treedt hij op als directeur van het MSc-programma Environment and Resource Management (ERM) en in 2017 ontwikkelde hij de VU-brede minor Sustainability: Global challenges, Interdisciplinary Solutions. In mei 2019 werd Pieter van Beukering benoemd tot hoogleraar milieueconomie aan de VU met als leeropdracht ‘Economics of Natural Capital’.  Per 1 januari 2020 is Van Beukering directeur van het IVM.                         

De Waddenacademie is ingenomen met de benoeming van Pieter van Beukering.  Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘Met de benoeming van Pieter van Beukering heeft de Waddenacademie een gezaghebbend wetenschapper op het terrein van de milieueconomie aan zich weten te binden. Pieter van Beukering kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied. De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat Pieter van Beukering samen met de andere portefeuillehouders wezenlijk zal bijdragen aan de doelstelling van de Waddenacademie om de kennis over het Waddengebied te vergroten’.

Voor meer informatie:
Directeur van de Waddenacademie Prof.dr. Jouke van Dijk (jouke.van.dijk@waddenacademie.nl) of secretaris Klaas Deen (klaas.deen@waddenacademie.nl,  tel. 0614401374)