Spring naar hoofd-inhoud

Position paper over duurzaam toerisme verschenen

Om de discussie over het duurzaam toerisme in het waddengebied van een steviger wetenschappelijk fundament te voorzien heeft de Waddenacademie dr. Frans Sijtsma (verbonden aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen) en dr. Stefan Hartman (verbonden aan het European Tourism Future Institute van NHL Stenden Hogeschool) gevraagd om in een position paper uiteen te zetten wat nu precies onder duurzaam toerisme moet worden verstaan en welke kansen er voor het duurzaam toerisme zijn in het Nederlandse Waddengebied.

Cover position paper Sustainable tourism